Trang chủ »TB văn phòng»Thiết bị trình chiếu

Thiết bị trình chiếu

Lựa chọn
 • KM
  ID: 240
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 240x 180
  35.500.000
  38.900.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 240x 180
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 240x 180
  Giá bán: 35.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 240x 180 - Tỉ lệ4:3" Đường chéo 300”, Kích thước : 6m10 x 4m57
 • KM
  ID: 198
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  25.600.000
  29.500.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  Giá bán: 25.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 250”, Kích thước : 5m02 x 3m80
 • KM
  ID: 198
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  25.600.000
  29.500.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  Giá bán: 25.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 250”, Kích thước : 5m02 x 3m80
 • MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 160x160
  Giá bán: 13.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 160x160 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 223”, Kích thước : 4m07 x 4m07
 • ID: 160X120
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 160x120
  7.700.000
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 160x120
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 160x120
  Giá bán: 7.700.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 160x120 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 200”, Kích thước : 4m07 x 3m05
 • ID: 144 x108
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 144 x108
  7.250.000
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 144 x108
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 144 x108
  Giá bán: 7.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 144 x108 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 180”, Kích thước : 3m60 x 2m75
 • KM
  ID: 120X120
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE  120x120
  3.490.000
  3.690.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x120
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x120
  Giá bán: 3.490.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x120 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 170”, Kích thước : 3m05 x 3m05
 • KM
  ID: 120X90
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x90
  3.450.000
  3.650.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x90
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x90
  Giá bán: 3.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x90 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 150”, Kích thước : 3m05 x 2m25
 • KM
  ID: 96X96
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x96
  2.050.000
  2.590.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x96
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x96
  Giá bán: 2.050.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x96 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 136”, Kích thước: 2m44 x 2m44
 • ID: 96X72
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x72
  1.680.000
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x72
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x72
  Giá bán: 1.680.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x72 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 120”, Kích thước : 2m44 x 1m83
 • MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 84x84
  Giá bán: 1.560.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 84x84 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 120”, Kích thước: 2m13 x 2m13
 • MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 84x63
  Giá bán: 1.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 84x63 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 100”, Kích thước : 2m13 x 1m60
 • KM MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 70x70
  1.350.000
  1.560.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 70x70
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 70x70
  Giá bán: 1.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 70x70 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 100”, Kích thước : 1m78 x 1m78
 • MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 120 x 96
  Giá bán: 3.380.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  " MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 120 x 96 - Tỉ lệ 4:3 " Đường chéo 150”, Kích thước : 3m05 x 2m25
 • KM
  ID: 96
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE  96x96
  1.620.000
  1.890.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x96
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x96
  Giá bán: 1.620.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x96 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 136”, Kích thước: 2m44 x 2m44
 • MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x72
  Giá bán: 1.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x72 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 120”, Kích thước : 2m44 x 1m83
 • KM MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x84
  1.200.000
  1.560.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x84
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x84
  Giá bán: 1.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x84 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 120”, Kích thước: 2m13 x 2m13
 • MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x63 (100")
  Giá bán: 1.100.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x63 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 100”, Kích thước : 2m13 x 1m60
 • MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 70x70
  Giá bán: 650.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 70x70 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 100”, Kích thước : 1m78 x 1m78
 • KM
  ID: 120
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 120 x 96
  2.280.000
  2.590.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 120 x 96
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 120 x 96
  Giá bán: 2.280.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 120 x 96 - Tỉ lệ 4:3 " Đường chéo 150”, Kích thước : 3m05 x 2m25
 • MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 96x96
  Giá bán: 1.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 96x96 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 136”, Kích thước: 2m44 x 2m44
 • MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 96x72
  Giá bán: 1.150.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 96x72 - Tỉ lệ 4:3 " Đường chéo 120”, Kích thước : 2m44 x 1m83
 • MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x84
  Giá bán: 960.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x84 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 120”, Kích thước: 2m13 x 2m13
 • KM MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x63
  860.000
  1.050.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x63
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x63
  Giá bán: 860.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x63 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 100”, Kích thước : 2m13 x 1m60
 • KM MÀN TREO TƯỜNG DALITE 70x70
  650.000
  890.000 VND
  -0%
  MÀN TREO TƯỜNG DALITE 70x70
  MÀN TREO TƯỜNG DALITE 70x70
  Giá bán: 650.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN TREO TƯỜNG DALITE 70x70 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 100”, Kích thước : 1m78 x 1m78
 • Máy chiếu Sony VPL-EX230
  Giá bán: 11.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • Máy chiếu Sony VPL-CH375
  Giá bán: 100.000.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • Máy chiếu Sony VPL- CX276
  Giá bán: 32.150.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • Máy chiếu Sony VPL-CX236
  Giá bán: 26.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SONY VPL-CX236 - Cường độ sáng: 4.100 Lumens - Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels) - Độ tương phản: 3.100:1; Zoom cơ: 1.5X - Khả năng trình chiếu: Từ 40” tới 300” (1.016 m tới 7.62 m) - Chỉnh vuông hình: chiều dọc +/-30O, chiều ngang +/-20O - Cổng kết nối: 3-RGB( 2-In,1-Out) 2-Audio Stereo Jack (1-In,1-Out), 2-HDMI, 1-Video; 1-Svideo, điều khiển: 1-RJ45, 1-RS232 - Đặc biệt: Dịch chuyển ống kính lên/xuống:+/-5%;trái/phải :+/-4% - Kích thước (WxHxD): 406x122x330 mm - Loa: 10W ( Mono ), Trọng lượng: 5.5(Kg)
 • Máy chiếu Sony VPL-EX235
  Giá bán: 13.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SONY VPL-EX235 - Độ Sáng 2.800 Ansi Lumens, Công nghệ: 3LCD - Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 - Độ phân giải: XGA(1024 x 768pixels) - Độ số tương phản: 3300:1 - Tuổi thọ bóng đèn: 10.000h - Đèn chiếu: 210W - Zoom lens: 1.6x. - Kích thước màn chiếu: 30" - 300" - Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình tự động - Kết nối: HDMI, MINI D-SUB 15PIN; S-VIDEO IN:MINI DIN 4-PIN, RGB D-SUB 15-PIN, DVI-D 24PIN, D-SUB 15PIN, RJ45, WIRELESS( OPTIONS) ,USB D-SUB 9-PIN - Kích thước: 365mm x 96.2mm x 252mm - Trọng lượng: 3.8 kg
 • Máy chiếu Sony VPL-DW240
  Giá bán: 24.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SONY VPL-DW240 - Công nghệ 3 LCD - Cường độ sáng: 3.000 Lumens - Độ phân giải: WXGA (1280x800 Pixels) - Độ tương phản: 3.000:1; Zoom cơ: 1.2X - Trình chiếu từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m) - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H) - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30O (Keystone) - Kết nối đầu vào: 1-D-Sub, 2-HDMI, 1-Composite, 1-USB , 1-Audio Mini - Đặc biệt: kết nối Wireless ( tùy chọn) (HDMI DONGLE) ; Tính năng trình chiếu qua máy tính bảng và điện thoại - Kích thước (WxHxD): 325x85x230 mm - Loa: 1W ( Mono ) - Trọng lượng: 2.6 (Kg)
 • Máy chiếu Sony VPL-DX270
  Giá bán: 16.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  SONY VPL-DX270 - Công nghệ 3 LCD - Cường độ sáng: 3.500 Lumens - Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels) - Độ tương phản: 3.000:1; Zoom cơ: 1.2X - Trình chiếu từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m) - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H) - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30O (Keystone) - Kết nối đầu vào: 1-D-Sub, 2-HDMI, 1-Composite, 1-USB , 1-Audio Mini - Đặc biệt: kết nối Wireless ( tùy chọn) (HDMI DONGLE) ; Tính năng trình chiếu qua máy tính bảng và điện thoại - Kích thước (WxHxD): 325x85x230 mm - Loa: 1W ( Mono ) - Trọng lượng: 2.6 (Kg)
 • Máy chiếu SONY VPL - DX240
  Giá bán: 12.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Công nghệ 3 LCD - Cường độ sáng: 3.200 Lumens - Độ phân giải: XGA (1024x768 Pixels) - Độ tương phản: 4.000:1; Zoom cơ: 1.2X - Trình chiếu từ 30” tới 300” (0.76 m tới 7.62m) - Tuổi thọ bóng đèn lên tới 10.000 (H) - Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30O (Keystone) - Kết nối đầu vào: 1-D-Sub, 2-HDMI, 1-Composite, 1-USB , 1-Audio Mini - Đặc biệt: kết nối Wireless ( tùy chọn) (HDMI DONGLE) ; Tính năng trình chiếu qua máy tính bảng và điện thoại - Kích thước (WxHxD): 325x85x230 mm - Loa: 1W ( Mono ) - Trọng lượng: 2.7 (Kg)
 • Máy chiếu Sony VPL-DX220
  Giá bán: 11.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:

 • MÁY CHIẾU SONY VPL - EX290
  Giá bán: 17.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  " SONY VPL-EX290 Độ Sáng 3.800 Ansi Lumens, Công nghệ: 3LCD Tỉ lệ hình ảnh: 4:3 Độ phân giải: XGA(1024 x 768pixels) Độ số tương phản: 3300:1 Tuổi thọ bóng đèn: 10.000h Chỉnh vuông hình theo chiều dọc: +/-30o Zoom lens: 1.6x. "Cổng kết nối: 3-RGB( 2-In,1-Out),1-HDMI, 1-Video; 1- Svideo, 1-RS232, RJ45, USB (Type A-B)" "Đặc biệt: kết nối Wireless (tùy chọn); USB; LAN (RJ45), Smartphone, Tablet (File PPT, JPG, PDF), xem ảnh từ USB Flash." "Tính năng trình chiếu qua máy tính bảng và điện thoại (khi kết nối wireless)." Kích thước (WxHxD): 365x96.2x252 mm. Trọng lượng: 3.8 (Kg)

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay