Trang chủ »TB văn phòng
 • KM
  ID: 240
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 240x 180
  35.500.000
  38.900.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 240x 180
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 240x 180
  Giá bán: 35.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 240x 180 - Tỉ lệ4:3" Đường chéo 300”, Kích thước : 6m10 x 4m57
 • KM
  ID: 198
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  25.600.000
  29.500.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  Giá bán: 25.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 250”, Kích thước : 5m02 x 3m80
 • KM
  ID: 198
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  25.600.000
  29.500.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150
  Giá bán: 25.600.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 198x150 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 250”, Kích thước : 5m02 x 3m80
 • MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 160x160
  Giá bán: 13.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 160x160 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 223”, Kích thước : 4m07 x 4m07
 • ID: 160X120
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 160x120
  7.700.000
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 160x120
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 160x120
  Giá bán: 7.700.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 160x120 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 200”, Kích thước : 4m07 x 3m05
 • ID: 144 x108
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 144 x108
  7.250.000
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 144 x108
  MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 144 x108
  Giá bán: 7.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐiỆN DALITE 144 x108 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 180”, Kích thước : 3m60 x 2m75
 • KM
  ID: 120X120
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE  120x120
  3.490.000
  3.690.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x120
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x120
  Giá bán: 3.490.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x120 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 170”, Kích thước : 3m05 x 3m05
 • KM
  ID: 120X90
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x90
  3.450.000
  3.650.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x90
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x90
  Giá bán: 3.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 120x90 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 150”, Kích thước : 3m05 x 2m25
 • KM
  ID: 96X96
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x96
  2.050.000
  2.590.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x96
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x96
  Giá bán: 2.050.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x96 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 136”, Kích thước: 2m44 x 2m44
 • ID: 96X72
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x72
  1.680.000
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x72
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x72
  Giá bán: 1.680.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 96x72 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 120”, Kích thước : 2m44 x 1m83
 • MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 84x84
  Giá bán: 1.560.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 84x84 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 120”, Kích thước: 2m13 x 2m13
 • MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 84x63
  Giá bán: 1.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 84x63 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 100”, Kích thước : 2m13 x 1m60
 • KM MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 70x70
  1.350.000
  1.560.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 70x70
  MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 70x70
  Giá bán: 1.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐIỆN DALITE 70x70 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 100”, Kích thước : 1m78 x 1m78
 • MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 120 x 96
  Giá bán: 3.380.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  " MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 120 x 96 - Tỉ lệ 4:3 " Đường chéo 150”, Kích thước : 3m05 x 2m25
 • KM
  ID: 96
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE  96x96
  1.620.000
  1.890.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x96
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x96
  Giá bán: 1.620.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x96 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 136”, Kích thước: 2m44 x 2m44
 • MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x72
  Giá bán: 1.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 96x72 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 120”, Kích thước : 2m44 x 1m83
 • KM MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x84
  1.200.000
  1.560.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x84
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x84
  Giá bán: 1.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x84 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 120”, Kích thước: 2m13 x 2m13
 • MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x63 (100")
  Giá bán: 1.100.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  "MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 84x63 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 100”, Kích thước : 2m13 x 1m60
 • MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 70x70
  Giá bán: 650.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU ĐỨNG DALITE 70x70 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 100”, Kích thước : 1m78 x 1m78
 • KM
  ID: 120
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 120 x 96
  2.280.000
  2.590.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 120 x 96
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 120 x 96
  Giá bán: 2.280.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 120 x 96 - Tỉ lệ 4:3 " Đường chéo 150”, Kích thước : 3m05 x 2m25
 • MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 96x96
  Giá bán: 1.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 96x96 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 136”, Kích thước: 2m44 x 2m44
 • MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 96x72
  Giá bán: 1.150.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 96x72 - Tỉ lệ 4:3 " Đường chéo 120”, Kích thước : 2m44 x 1m83
 • MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x84
  Giá bán: 960.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x84 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 120”, Kích thước: 2m13 x 2m13
 • KM MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x63
  860.000
  1.050.000 VND
  -0%
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x63
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x63
  Giá bán: 860.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE 84x63 - Tỉ lệ 4:3" Đường chéo 100”, Kích thước : 2m13 x 1m60
 • KM MÀN TREO TƯỜNG DALITE 70x70
  650.000
  890.000 VND
  -0%
  MÀN TREO TƯỜNG DALITE 70x70
  MÀN TREO TƯỜNG DALITE 70x70
  Giá bán: 650.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  MÀN TREO TƯỜNG DALITE 70x70 - Tỉ lệ 1:1" Đường chéo 100”, Kích thước : 1m78 x 1m78
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 754e
  Giá bán: 210.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp: 75 bản A4/phút (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Bản gốc tối đa: A3 - Độ phân giải bản in: 1200x1200 dpi - Độ phân giải sao chụp : 600x600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 1500 tờ + 1000 tờ, 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 150 - Có thể thay mực khi máy đang sao chụp. - Định lượng giấy: 50 – 300 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Đảo bản sao tự động - Nạp và đảo bản gốc tự động 150 tờ - Màn hình điều khiển cảm ứng - Điện năng tiêu thụ: tối đa 2.1 KW - Bộ nhớ trong: 2GB (Tối đa: 4GB). Ổ cứng: 250GB - Scan mạng, scan màu. - Quét tốc độ nhanh đến 75 bản/phút - Giao tiếp: Ethernet - Tuổi thọ vật tư cao (Mực: 48.960 trang/bình; Drum: 300.000 trang.
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 654e
  Giá bán: 185.700.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp: 65 bản/phút (A4) (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Bản gốc tối đa: A3 - Độ phân giải bản in: 1200x1200 dpi - Độ phân giải sao chụp : 600x600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 1500 tờ + 1000 tờ, 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 150 - Có thể thay mực khi máy đang sao chụp. - Định lượng giấy: 50 – 300 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Đảo bản sao tự động - Nạp và đảo bản gốc tự động 150 tờ - Màn hình điều khiển cảm ứng - Điện năng tiêu thụ: tối đa 2.1 KW - Bộ nhớ trong: 2GB (Tối đa: 4GB). Ổ cứng: 250GB - Quét tốc độ nhanh đến 65 bản/phút - Giao tiếp: Ethernet - Tuổi thọ vật tư cao (Mực: 48.960 trang/bình; Drum: 300.000 trang.
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 554e (4 trong 1)
  Giá bán: 137.230.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp: 55 bản/phút (A4) (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Kiểu máy: sao chụp kỹ thuật số - Bản gốc tối đa: A3 - Độ phân giải bản in: 1200x1200 dpi - Độ phân giải sao chụp : 600x600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 150 - Có thể thay mực khi máy đang sao chụp. - Định lượng giấy: 52 – 300 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Đảo bản sao tự động - Nạp và đảo bản gốc tự động 100 tờ - Màn hình điều khiển cảm ứng - Điện năng tiêu thụ: tối đa 2.0 KW - Bộ nhớ trong: 2GB (Tối đa: 4GB), Ổ cứng: 250GB - Scan mạng, scan màu. - Giao tiếp: Ethernet - Tuổi thọ vật tư cao (Mực: 29.280 trang/bình; Drum: 135.000 trang.
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - - Bizhub 454e
  Giá bán: 116.410.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp: 45 bản A4/phút (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Bản gốc tối đa: A3 - Độ phân giải bản in: 1200x1200 dpi - Độ phân giải sao chụp : 600x600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 150 - Có thể thay mực khi máy đang sao chụp. - Định lượng giấy: 52 – 300 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Đảo bản sao tự động - Nạp và đảo bản gốc tự động 100 tờ - Màn hình điều khiển cảm ứng - Điện năng tiêu thụ: tối đa 2.0 KW - Bộ nhớ trong: 2GB (Tối đa: 4GB), Ổ cứng: 250GB - Scan mạng, scan màu. - Giao tiếp: Ethernet - Tuổi thọ vật tư cao (Mực: 29.280 trang/bình; Drum: 135.000 trang.
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 364e
  Giá bán: 83.210.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp: 36 bản A4/phút (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Bản gốc tối đa: A3 - Độ phân giải bản in: 1800 dpi (equivalent) x600 dpi - Độ phân giải sao chụp : 600x600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 150 - Có thể thay mực khi máy đang sao chụp. - Định lượng giấy: 52 – 300 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động. - Đảo bản sao tự động - Màn hình điều khiển cảm ứng - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1.58 KW - Bộ nhớ trong: 2GB (Tối đa: 4GB), Ổ cứng: 250GB - Giao tiếp: Ethernet - Tuổi thọ vật tư cao (Mực: 22.500 trang/bình; Drum: 120.000 trang
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 284e
  Giá bán: 76.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp: 28 bản A4/phút (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Kiểu máy: sao chụp kỹ thuật số - Bản gốc tối đa: A3 - Độ phân giải bản in: 1800 dpi (equivalent) x600 dpi - Độ phân giải sao chụp : 600x600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 150 - Có thể thay mực khi máy đang sao chụp. - Định lượng giấy: 52 – 300 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Đảo bản sao tự động - Màn hình điều khiển cảm ứng - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1.58 KW - Bộ nhớ trong: 2GB (Tối đa: 4GB), Ổ cứng: 250GB - Scan mạng, scan màu. - Giao tiếp: Ethernet - Tuổi thọ vật tư cao (Mực: 22.500 trang/bình; Drum: 120.000 trang.
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 224e
  Giá bán: 74.640.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp: 22 bản A4/phút (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Kiểu máy: sao chụp kỹ thuật số - Bản gốc tối đa: A3 - Độ phân giải bản in: 1800 dpi (equivalent) x600 dpi - Độ phân giải sao chụp : 600x600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 150 - Có thể thay mực khi máy đang sao chụp. - Định lượng giấy: 52 – 300 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Đảo bản sao tự động - Màn hình điều khiển cảm ứng - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1.58 KW - Bộ nhớ trong: 2GB (Tối đa: 4GB), Ổ cứng: 250GB - Scan mạng, scan màu. - Giao tiếp: Ethernet - Tuổi thọ vật tư cao (Mực: 22.500 trang/bình; Drum: 70.000 trang.
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 423
  Giá bán: 103.740.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp: 42 bản A4/phút (Sao chụp, Scan mạng màu, in mạng, internet fax) - Bộ nhớ trong: 2GB - Ổ cứng (HDD): 250GB - Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể) - Độ phân giải bản chụp: 600 x 600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay - Khay nạp giấy tay: 150 tờ - Định lượng giấy (max): Khay tự động 60 – 90 g/m2, khay tay: 60 – 210g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Sao chụp liên tục: 1-9999 tờ - Đảo bản sao tự động - In và scan trực tiếp từ thẻ nhớ USB ( PDF,JPEG,TIFF ) - Nạp và đảo bản gốc tự động 80 tờ - Giao tiếp: Ethernet, USB (chuẩn 1.1, option 2.0) - Quét tốc độ nhanh đến 70 bản/phút - Chức năng: Scan to Email, SMB, FTP, USB.
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 367
  Giá bán: 68.306.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Tốc độ sao chụp/in: 36 bản/phút (A4) (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Đảo bản sao: có sẵn (cho phép in 2 mặt tự động). - Tốc độ scan lên đến 45 bản/phút. - Có sẵn card mạng: cho phép in mạng, scan mạng - Kiểu máy: sao chụp/in laser kỹ thuật số, để bàn - Bản gốc : tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể) - Độ phân giải bản in: 1800 x 600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 100 tờ - Định lượng giấy: 60 – 220 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch,giao diện thân thiện, dễ sử dụng. - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1,5KW - Bộ nhớ trong: 2GB - Sao chụp liện tục: 1-9999 bản - Trọng lượng: 56.5kg
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 287
  Giá bán: 55.610.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Tốc độ sao chụp/in: 28 bản/phút (A4) (Sao chụp, In mạng, Quét mạng màu, Internet fax) - Đảo bản sao: có sẵn (cho phép in 2 mặt tự động). - Tốc độ scan lên đến 45 bản/phút. - Có sẵn card mạng: cho phép in mạng, scan mạng - Kiểu máy: sao chụp/in laser kỹ thuật số, để bàn - Bản gốc : tối đa A3 (tờ rời, sách, vật thể) - Độ phân giải bản in: 1800 x 600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 - Khay nạp giấy tay: 100 tờ - Định lượng giấy: 60 – 220 g/m2 - Chia bộ điện tử tự động - Màn hình điều khiển cảm ứng 7 inch,giao diện thân thiện, dễ sử dụng. - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1,5KW - Bộ nhớ trong: 2GB - Sao chụp liện tục: 1-9999 bản - Trọng lượng: 56.5kg
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 306
  Giá bán: 42.878.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp/in: 30 bản A4/phút (Sao chụp, In mạng, Quét mạng) - Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể) - Đảo bản sao: có sẵn (cho phép in 2 mặt tự động) - Có sẵn card mạng: cho phép in mạng, scan mạng - Độ phân giải bản chụp: 600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 250 tờ - Khay nạp giấy tay: 100 - Định lượng giấy: 64 – 157 g/m2 - Sao chụp liên tục: 1 - 999 tờ - Chia bộ điện tử tự động - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1,55KW - Bộ nhớ trong: 512MB - Giao tiếp: Ethernet, USB 2.0 - In mạng không dây (Wireless): chọn thêm
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 266
  Giá bán: 38.844.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp/in: 26 bản A4/phút (Sao chụp, In mạng, Quét mạng) - Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể) - Đảo bản sao: có sẵn (cho phép in 2 mặt tự động) - Có sẵn card mạng: cho phép in mạng, scan mạng - Độ phân giải bản chụp: 600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 250 tờ - Khay nạp giấy tay: 100 - Định lượng giấy: 64 – 157 g/m2 - Sao chụp liên tục: 1 - 999 tờ - Chia bộ điện tử tự động - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1,55KW - Bộ nhớ trong: 512MB - Giao tiếp: Ethernet, USB 2.0 - In mạng không dây (Wireless): chọn thêm
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 226
  Giá bán: 24.552.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp/in: 22 bản A4/phút (Sao chụp, In, Quét, chọn thêm Fax ) - Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể) - Độ phân giải bản chụp: 600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 250 tờ - Khay nạp giấy tay: 100 - Định lượng giấy: 64 – 157 g/m2 - Sao chụp liên tục: 1 - 999 tờ - Chia bộ điện tử tự động - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1,3KW - Bộ nhớ trong: 128MB - Giao tiếp: USB 2.0 - In mạng: chọn thêm
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 206
  Giá bán: 23.052.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp/in: 20 bản A4/phút (Sao chụp, In, Quét, chọn thêm Fax ) - Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể) - Độ phân giải bản chụp: 600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 250 tờ - Khay nạp giấy tay: 100 - Định lượng giấy: 64 – 157 g/m2 - Sao chụp liên tục: 1 - 999 tờ - Chia bộ điện tử tự động - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1,3KW - Bộ nhớ trong: 128MB - Giao tiếp: USB 2.0 - In mạng: chọn thêm
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 195(215) - (3 trong 1)
  Giá bán: 23.698.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp/in: 19 bản/phút (A4) (Sao chụp, In, Quét ) - Kiểu máy: sao chụp/in laser/Scan màu kỹ thuật số - Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể) - Độ phân giải bản chụp: 600 dpi - Zoom: 25%-400% - Khay nạp giấy tự động: 250 tờ - Khay nạp giấy tay: 100 - Định lượng giấy: 64 – 157 g/m2 - Sao chụp liên tục: 1 - 999 tờ - Chia bộ điện tử tự động - Điện năng tiêu thụ: tối đa 1,3KW - Bộ nhớ trong: 128MB - Giao tiếp: USB 2.0
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 185 (3 trong 1)
  Giá bán: 17.896.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp/in: 18 bản A4/phút (Sao chụp, In, Quét) - Kiểu máy: sao chụp/in laser/ Scan để bàn - Bản gốc tối đa: A5 –A3 - Độ phân giải bản chụp: 600 dpi - Zoom: 50%-200% - Khay nạp giấy tự động: 250 tờ - Khay nạp giấy tay: 100 tờ - Định lượng giấy: 64 – 157g/m2 - Chia bộ điện tử tự động, ID copy, 4 in 1 - Điện năng tiêu thụ: tối đa 800W (Max) - Bộ nhớ trong: 32MB - Giao tiếp: USB 2.0
 • MÁY PHOTOCOPY đa năng kỹ thuật số hiệu KONICA MINOLTA - Bizhub 165 (3 trong 1)
  Giá bán: 15.865.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  - Tốc độ sao chụp/in: 16 bản A4/phút (Sao chụp, In, Quét) - Kiểu máy: sao chụp/in laser/ Scan để bàn - Bản gốc tối đa:A5 –A3 - Độ phân giải bản chụp: 600 dpi - Zoom: 50%-200% - Khay nạp giấy tự động: 250 tờ - Khay nạp giấy tay: 100 tờ - Định lượng giấy: 64 – 157g/m2 - Chia bộ điện tử tự động, ID copy, 4 in 1 - Điện năng tiêu thụ: tối đa 800W (Max) - Bộ nhớ trong: 32MB - Giao tiếp: USB 2.0
 • MÁY QUÉT Panasonic KV-S5076H
  Giá bán: 139.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Công nghệ quét CIS (Contact Image Sensor) Phương thức quét 2 mặt tự động Đèn chiếu sáng Đèn LED Tốc độ quét A4 (200/300 dpi) Màu 100tờ / 200 ảnh / phút Trắng đen 100 tờ / 200 ảnh/ phút Thang xám 100 tờ / 200 ảnh / phút Công suất quét 35,000 tờ/ngày Độ phân giải đầu ra 100 –600 dpi Kích cỡ giấy quét đầu vào Tối đa 307 x 2,540 mm Tối thiểu 48 x 70mm Độ dày giấy Nạp giấy đơn 0.04 – 0.2mm Nạp giấy liên tục 0.04 – 0.2 mm Khay nạp giấy 300 tờ (80g/m2 ) Trọng lượng tài liệu Nạp tự động: 20– 157g/m2 Công nghệ phát hiện giấy kép Cảm biến sóng siêu âm Cổng kết nối USB 3.0
 • MÁY QUÉT Panasonic KV-S5046H
  Giá bán: 85.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Công nghệ quét CIS (Contact Image Sensor) Phương thức quét 2 mặt tự động Đèn chiếu sáng Đèn LED Tốc độ quét A4 (200/300 dpi) Màu 80tờ / 160 ảnh / phút Trắng đen 80 tờ / 160 ảnh/ phút Thang xám 80 tờ / 160 ảnh / phút Công suất quét 25,000 tờ/ngày Độ phân giải đầu ra 100 –600 dpi Kích cỡ giấy quét đầu vào Tối đa 307 x 2,540 mm Tối thiểu 48 x 70mm Độ dày giấy Nạp giấy đơn 0.04 – 0.2mm Nạp giấy liên tục 0.04 – 0.2 mm Khay nạp giấy 300 tờ (80g/m2 ) Trọng lượng tài liệu Nạp tự động: 20– 157g/m2 Công nghệ phát hiện giấy kép Cảm biến sóng siêu âm Cổng kết nối USB 3.0
 • MÁY QUÉT PANASONIC KV-S1066
  Giá bán: 18.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Công nghệ quét CIS (Contact Image Sensor) Phương thức quét 2 mặt tự động Đèn chiếu sáng Đèn LED Tốc độ quét A4 (200/300 dpi) Màu 65tờ / 130 ảnh / phút Trắng đen 65 tờ / 130 ảnh/ phút Thang xám 65 tờ / 130 ảnh / phút Công suất quét 8000 tờ/ngày Độ phân giải đầu ra 100 – 1,200 dpi (độ phân giải quang 300/600dpi tự động chuyển đổi) Kích cỡ giấy quét đầu vào Tối đa 216 x 5,588 mm Tối thiểu 48 x 54 mm Độ dày giấy Nạp giấy đơn 0.04 – 0.5mm Nạp giấy liên tục 0.04 – 0.5 mm Thẻ nhựa Lên đến 0.76 mm (độ dày + dập nổi) Khay nạp giấy 100 tờ (80g/m2 Khổ A4 hoặc Letter)+ 3 thẻ nhựa cứng (ISO 7810 ID-1) Trọng lượng tài liệu 20– 413 g/m2 Công nghệ phát hiện giấy kép Cảm biến sóng siêu âm Cổng kết nối USB 2.0
 • MÁY QUÉT Panasonic KV-S1056
  Giá bán: 14.890.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Công nghệ quét CIS (Contact Image Sensor) Phương thức quét 2 mặt tự động Đèn chiếu sáng Đèn LED Tốc độ quét A4 (200/300 dpi) Màu 45tờ / 90 ảnh / phút Trắng đen 45 tờ / 90 ảnh/ phút Thang xám 45 tờ / 90 ảnh / phút Công suất quét 6000 tờ/ngày Độ phân giải đầu ra 100 – 1,200 dpi (độ phân giải quang 300/600dpi tự động chuyển đổi) Kích cỡ giấy quét đầu vào Tối đa 216 x 5,588 mm Tối thiểu 48 x 54 mm Độ dày giấy Nạp giấy đơn 0.04 – 0.5mm Nạp giấy liên tục 0.04 – 0.5 mm Thẻ nhựa Lên đến 0.76 mm (độ dày + dập nổi) Khay nạp giấy 100 tờ (80g/m2 Khổ A4 hoặc Letter)+ 3 thẻ nhựa cứng (ISO 7810 ID-1) Trọng lượng tài liệu 20– 413 g/m2 Công nghệ phát hiện giấy kép Cảm biến sóng siêu âm Cổng kết nối USB 2.0
 • MÁY QUÉT PANASONIC KV-S1026C - 30ppm
  Giá bán: 8.590.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Máy Quét KV-1026C-X Thương hiệu Nhật Bản (Sản xuất tại Việt Nam) Khổ giấy A4 cuốn tự động Quét một mặt/ hai mặt 2 mặt Tốc độ quét 30 tờ/phút Quét thẻ dày Có Công suất 2.000 tờ/ngày Khay nạp (ADF – cuốn tự động) 50 tờ Công nghệ quét CIS Trọng lượng giấy quét 20 - 209 g/m2 (5.4 - 55 lb) Nguồn sáng LED kép
 • CAMERA HD-TVI 2 MEGAPIXEL STARLIGHT HDPARAGON - HDS-1887STVI-IR (HD-TVI 2M)
  Giá bán: 1.290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  HD-TVI 2 MEGAPIXEL STARLIGHT GIÁ RẺ 0.005 LUX CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM & CHỐNG NGƯỢC SÁNG Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Độ nhạy sáng 0.005 Lux/F1.2 Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu Chống ngược sáng true WDR Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof
 • Camera HD-TVI 2 MEGAPIXEL WDR hồng ngoại HDPARAGON - HDS-5887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M) - (DÒNG CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG)
  Giá bán: 2.290.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range). Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof
 • Camera HD-TVI 2 MEGAPIXEL WDR hồng ngoại HDPARAGON - HDS-1887TVI-VFIRZ3 (HD-TVI 2M) - (DÒNG CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG)
  Giá bán: 2.390.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chống ngược sáng True wide dynamic range. Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính zoom quang học tự động 2.8~12mm Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof
 • Camera HD-TVI 2 MEGAPIXEL WDR hồng ngoại HDPARAGON - HDS-1887TVI-IR5 (HD-TVI 2M) - (DÒNG CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG)
  Giá bán: 1.590.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range). Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 80m IP66 weatherproof
 • Camera HD-TVI 2 MEGAPIXEL WDR hồng ngoại HDPARAGON - HDS-5887TVI-IR3 (HD-TVI 2M) - (DÒNG CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG)
  Giá bán: 1.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range). Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof
 • Camera HD-TVI 2 MEGAPIXEL WDR hồng ngoại HDPARAGON - HDS-1887TVI-IR3 (HD-TVI 2M) - (DÒNG CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG)
  Giá bán: 1.490.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range). Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 40m IP66 weatherproof
 • Camera HD-TVI 2 MEGAPIXEL WDR hồng ngoại HDPARAGON - HDS-5887TVI-IRM (HD-TVI 2M) - (DÒNG CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG)
  Giá bán: 1.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range). Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof
 • Camera HD-TVI 2 MEGAPIXEL WDR hồng ngoại HDPARAGON -HDS-1887TVI-IR (HD-TVI 2M) (DÒNG CHUYÊN CHỐNG NGƯỢC SÁNG)
  Giá bán: 1.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ. Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiểu 3D DNR, OSD menu, chuyên chống ngược sáng (True wide dynamic range). Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại EXIR 20m IP66 weatherproof

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay