Trang chủ »Linh kiện máy tính»VGA - Card Màn Hình»VGA Gigabyte
 • VGA GIGABYTE GV-RX580AORUS-8GD - 8GB CHIP ATI
  Giá bán: 8.650.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX580AORUS-8GD - AMD RadeonTM RX580 Graphics Processing Unit - Memory 8GB GDDR5 256bit * 1x Dual-Link DVI-D * 1x HDMI (Gold Plated) * 3x Display Port (Gold Plated) * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with 90mm Blade Fan Design * Advanced Copper Back Plate Cooling * RGB fusion – 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Intuitive AORUS Graphics Engine ( Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN
 • VGA GIGABYTE GV-RX580AORUS-4GD - 4GB CHIP ATI
  Giá bán: 7.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX580AORUS-4GD - AMD RadeonTM RX580 Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 256bit * 1x Dual-Link DVI-D * 1x HDMI (Gold Plated) * 3x Display Port (Gold Plated) * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with 90mm Blade Fan Design * Advanced Copper Back Plate Cooling * RGB fusion – 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Intuitive AORUS Graphics Engine ( Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN
 • VGA GIGABYTE GV-RX580GAMING-8GD - 8GB CHIP ATI
  Giá bán: 8.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX580GAMING-8GD - AMD RadeonTM RX580 Graphics Processing Unit - Memory 8GB GDDR5 256bit * 1x Dual-Link DVI-D * 1x HDMI (Gold Plated) * 3x Display Port (Gold Plated) * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with 90mm Blade Fan Design * RGB fusion 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Intuitive AORUS Graphics Engine ( Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN)
 • VGA GIGABYTE GV-RX580GAMING-4GD - 4GB CHIPSET ATI
  Giá bán: 7.650.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX580GAMING-4GD - AMD RadeonTM RX580 Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 256bit * 1x Dual-Link DVI-D * 1x HDMI (Gold Plated) * 3x Display Port (Gold Plated) * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with 90mm Blade Fan Design * RGB fusion 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Intuitive AORUS Graphics Engine ( Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN)
 • VGA GIGABYTE GV-RX570AORUS-4GD - 4GB CHIP ATI
  Giá bán: 7.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX570AORUS-4GD - AMD RadeonTM RX570 Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 256bit * 1x Dual-Link DVI-D * 1x HDMI (Gold Plated) * 3x Display Port (Gold Plated) * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with 90mm Blade Fan Design * Advanced Copper Back Plate Cooling * RGB fusion 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Intuitive AORUS Graphics Engine ( Yêu cầu nguồn 450w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN)
 • VGA GIGABYTE GV-RX570GAMING-4GD - 4GB CHIPSET ATI
  Giá bán: 7.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX570GAMING-4GD - AMD RadeonTM RX570 Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 256bit * 1x Dual-Link DVI-D * 1x HDMI (Gold Plated) * 3x Display Port (Gold Plated) * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with 90mm Blade Fan Design * RGB fusion 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Intuitive AORUS Graphics Engine * SMART POWER LED INDICATORS ( Yêu cầu nguồn 450w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN)
 • VGA GIGABYTE GV-RX560GAMING OC-4GD - 4GB CHIP ATI
  Giá bán: 3.760.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX560GAMING OC-4GD - AMD RadeonTM RX560 Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 128bit * 1x Dual-link DVI-D * 1x HDMI-2.0b * 1x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 3 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * One-click Super Overclocking * Supports HDMI 4K@60Hz and DP 8K@60Hz * Hardware-accelerated H.265 encode/decode ( Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 6 PIN)
 • VGA GIGABYTE GV-RX560GAMING OC-2GD - 2GB CHIP ATI
  Giá bán: 3.170.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX560GAMING OC-2GD - AMD RadeonTM RX560 Graphics Processing Unit - Memory 2GB GDDR5 128bit * 1x Dual-link DVI-D * 1x HDMI-2.0b * 1x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 3 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * One-click Super Overclocking * Supports HDMI 4K@60Hz and DP 8K@60Hz * Hardware-accelerated H.265 encode/decode ( Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 6 PIN
 • VGA GIGABYTE GV-RX550GAMING OC-2GD - 2GB CHIP ATI
  Giá bán: 2.590.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX550GAMING OC-2GD - AMD RadeonTM RX550 Graphics Processing Unit - Memory 2GB GDDR5 128bit * 1x Dual-Link DVI-D * 1x HDMI (Gold Plated) * 1x Display Port (Gold Plated) * Xuất 3 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * One-click Super Overclocking * Supports HDMI 4K@60Hz and DP 8K@60Hz * Hardware-accelerated H.265 encode/decode ( Yêu cầu nguồn 400w công suất thật )
 • VGA GIGABYTE GV-RX550D5-2GD - 2GB CHIP ATI
  Giá bán: 2.400.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX550D5-2GD - AMD RadeonTM RX550 Graphics Processing Unit - Memory 2GB GDDR5 128bit * 1x Dual-Link DVI-D * 1x HDMI (Gold Plated) * 1x Display Port (Gold Plated) * Xuất 3 màn hình cùng lúc * 90mm Unique Blade Fan Design * One-click Super Overclocking * Supports HDMI 4K@60Hz and DP 8K@60Hz * Hardware-accelerated H.265 encode/decode ( Yêu cầu nguồn 400w công suất thật )
 • VGA GIGABYTE GV-RX480G1 GAMING-8GD - 8GB CHIP ATI
  Giá bán: 7.130.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX480G1 GAMING-8GD - AMD RadeonTM RX480 Graphics Processing Unit - Memory 8GB GDDR5 256bit * 1x Dual-link DVI-D * 1x HDMI * 3x Display Port * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Support up to UltraHD (4Kx2K) * 16.8M Customizable Color RGB Lighting * Stylish Metal Back Plate * GPU Gauntlet™ Sorting * Composite heat-pipes * 3D Active Fan with LED Indicators * Smart Power LED indicators * Ultra Durable Materials * Intuitive XTREME Engine Utility ( Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN
 • VGA GIGABYTE GV-RX480G1 GAMING-4GD - 4GB CHIPSET ATI
  Giá bán: 6.820.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX480G1 GAMING-4GD - AMD RadeonTM RX480 Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 256bit * 1x Dual-link DVI-D * 1x HDMI * 3x Display Port * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Support up to UltraHD (4Kx2K) * 16.8M Customizable Color RGB Lighting * Stylish Metal Back Plate * GPU Gauntlet™ Sorting * Composite heat-pipes * 3D Active Fan with LED Indicators * Smart Power LED indicators * Ultra Durable Materials * Intuitive XTREME Engine Utility ( Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN
 • VGA GIGABYTE GV-RX470G1 GAMING-4GD - 4GB CHIP ATI
  Giá bán: 6.550.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX470G1 GAMING-4GD - AMD RadeonTM RX470 Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 256bit * Dual-link DVI-D * HDMI * 3x Display Port * Xuất 5 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Support up to UltraHD (4Kx2K) * 16.8M Customizable Color RGB Lighting * Stylish Metal Back Plate * GPU Gauntlet™ Sorting * Composite heat-pipes * 3D Active Fan with LED Indicators * Smart Power LED indicators * Ultra Durable Materials * Built for OverClocking with 6+1 power phases * Intuitive XTREME Engine Utility ( Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ) với một đầu nguồn phụ 8 PIN
 • VGA GIGABYTE GV-RX460WF2OC-4GD - 4GB CHIPSET ATI
  Giá bán: 3.375.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX460WF2OC-4GD - AMD RadeonTM RX460 Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * Display Port-1.4 * Xuất 3 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Support Full UHD HEVC Encode and Decode * Ultra Durable Graphics Components * Built for OverClocking with 4+1 power phases * Intuitive XTREME Engine Utility ( Yêu cầu nguồn 350w công suất thật )
 • VGA GIGABYTE GV-RX460WF2OC-2GD -2 GB CHIPSET ATI
  Giá bán: 2.890.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-RX460WF2OC-2GD - AMD RadeonTM RX460 Graphics Processing Unit - Memory 2GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * Display Port-1.4 * Xuất 3 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Support Full UHD HEVC Encode and Decode * Ultra Durable Graphics Components * Built for OverClocking with 4+1 power phases * Intuitive XTREME Engine Utility ( Yêu cầu nguồn 350w công suất thật )
 • VGA GIGABYTE GV-R939XG1 Gaming-8GD - 8GB CHIPSET ATI
  Giá bán: 11.150.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-R939XG1 Gaming-8GD - AMD RadeonTM R9-390X Graphics Processing Unit - Memory 8GB GDDR5 512bit * 1x DVI-D Port * HDMI Port * 3x Display Port HDTV and HDCP * Gigabyte Ultra Durable 2 for VGA * Công nghệ AMD Eyefinity hỡ trợ 4 màn hình cùng lúc * DirectX 12 OpenGL 4.4 * Tản nhiệt WindForce 2X với 2 quạt 90mm và heatpipe lớn ( Yêu cầu nguồn 550w công suất thật )
 • VGA GIGABYTE GV-R938XG1 Gaming-4GD - 4GB CHIPSET ATI
  Giá bán: 6.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-R938XG1 Gaming-4GD - AMD RadeonTM R9-380X Graphics Processing Unit - Memory 4GB GDDR5 256bit * 1x DVI-I Port * 1x DVI-D Port * HDMI Port * Display Port HDTV and HDCP * Gigabyte Ultra Durable 2 for VGA * Công nghệ AMD Eyefinity hỡ trợ 4 màn hình cùng lúc * DirectX 12 OpenGL 4.4 * Tản nhiệt WindForce 2X với 2 quạt 90mm và heatpipe lớn ( Yêu cầu nguồn 450w công suất thật )
 • VGA GIGABYTE GV-N108TAORUSX WB-11GD - 11GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 27.080.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N108TAORUSX WB-11GD - NVIDIA GeForce® GTX 1080 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 11GB GDDR5X 352 bit * Dual-link DVI-D * 3x HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) ( VR mode: DP *3, HDMI *3 ) (Standard mode: Dual-link DVI-D*1, DP1.4*3, HDMI 2.0b*1) * Xuất 4 màn hình cùng lúc. * WATERFORCE Water Block cooling system * Advanced Copper Back Plate Cooling * AORUS VR Link provides the best VR experience * RGB fusion – 16.8M customizable color lighting * Metal Back Plate with RGB AORUS LOGO Illumination * Built for Extreme Overclocking 12+2 Power Phases * AORUS Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N108TAORUSX W-11GD - 11GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 27.650.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N108TAORUSX W-11GD - NVIDIA GeForce® GTX 1080 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 11GB GDDR5X 352 bit * Dual-link DVI-D * 3x HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) ( VR mode: DP *3, HDMI *3 ) (Standard mode: Dual-link DVI-D*1, DP1.4*3, HDMI 2.0b*1) * Xuất 4 màn hình cùng lúc. * WATERFORCE All-in-one Cooling System * Advanced Copper Back Plate Cooling * AORUS VR Link provides the best VR experience * RGB fusion – 16.8M customizable color lighting * Protection Metal Back Plate * Built for Extreme Overclocking 12+2 Power Phases * AORUS Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N108TAORUS X-11GD - 11GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 25.050.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N108TAORUS X-11GD - NVIDIA GeForce® GTX 1080 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 11GB GDDR5X 352 bit * Dual-link DVI-D * 3x HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) ( VR mode: DP *3, HDMI *3 ) * Xuất 4 màn hình cùng lúc. * Integrated with 11GB GDDR5X 352-bit memory interface * WINDFORCE Stack 3X 100mm Fan Cooling System * Advanced Copper Back Plate Cooling * AORUS VR Link provides the best VR experience * RGB Fusion – 16.8M customizable color lighting * Metal Back Plate with RGB AORUS LOGO Illumination * Built for Extreme Overclocking 12+2 Power Phases * 4 Years Warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N108TAORUS-11GD 11GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 24.400.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N108TAORUS-11GD - NVIDIA GeForce® GTX 1080 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 11GB GDDR5X 352 bit * Dual-link DVI-D * 3x HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) ( VR mode: DP *3, HDMI *3 ) * Xuất 4 màn hình cùng lúc. * Integrated with 11GB GDDR5X 352-bit memory interface * WINDFORCE Stack 3X 100mm Fan Cooling System * Advanced Copper Back Plate Cooling * AORUS VR Link provides the best VR experience * RGB Fusion – 16.8M customizable color lighting * Protection Metal Back Plate * Built for Extreme Overclocking 12+2 Power Phases Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N108TGAMING OC-11G - 11GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 23.500.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N108TGAMING OC-11G - NVIDIA GeForce® GTX 1080 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 11GB GDDR5X 352 bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc. * Integrated with 11GB GDDR5X 352-bit memory interface * WINDFORCE 3X Cooling System * RGB fusion – 16.8M customizable color lighting * Built for Extreme Overclocking 8+2 Power Phases Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN + một đầu 6 PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N108TD5X-B - 11GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 19.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N108TD5X-B - NVIDIA GeForce® GTX 1080 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 11GB GDDR5X 352 bit * HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 * Xuất 4 màn hình cùng lúc. * Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz Integrated with 11GB GDDR5X 352-bit memory interface Memory speed boost over 11Gbps 7-phase dualFET power supply Advanced vapor chamber cooling Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN + một đầu 6 PIN
 • VGA GIGABYTE GV-N1080AORUS X-8GD 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 18.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1080AORUS X-8GD - NVIDIA GeForce® GTX 1080 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5X 256 bit * Dual-link DVI-D * 3x Display Port 1.4 * HDMI 2.0b ***VR mode (Display Port*3, HDMI*3) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE Stack 3x 100mm fan cooling system * Advanced Copper Back Plate Cooling * AORUS VR Link provides the best VR experience * RGB fusion – 16.8M customizable color lighting * Titan X-grade Chokes and Capacitors for Extreme Durability * Intuitive AORUS Graphics Engine * AORUS Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1080XTREME W-8GD - 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 21.650.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1080XTREME W-8GD - NVIDIA GeForce® GTX 1080 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5X 256 bit * Dual-link DVI-D * 3x Display Port 1.4 * HDMI 2.0b ***VR mode (Dual-link DVI-D*1, DP*1, HDMI*3) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WATERFORCE All in One Closed Loop Water Cooling System * Xtreme VR Link provides the best VR experience * 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Titan X-grade Chokes and Capacitors for Extreme Durability * Intuitive Xtreme Engine * Xtreme Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1080XTREME-8GD-PP - 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 19.690.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1080XTREME-8GD-PP - NVIDIA GeForce® GTX 1080 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5X 256 bit * Dual-link DVI-D, * 3x Display Port 1.4 * HDMI 2.0b * VR mode (Dual-link DVI-D*1, DP*1, HDMI*3) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE Stack 3x 100mm fan cooling system * DOUBLE BALL BEARING STRUCTURE * 3D ACTIVE FAN WITH RGB LED INDICATORS * Digital max resolution: 7680x4320@60Hz * Xtreme VR Link provides the best VR experience * 16.8M customizable color lighting * Xtreme SLI bridge with light effect * Stylish Metal Back Plate * Titan X-grade Chokes and Capacitors for * Extreme Durability * Intuitive Xtreme Engine * * Support up to 8K display @60Hz (requires 2*DP1.3 connectors) * Xtreme Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1080XTREME-8GD - 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 18.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1080XTREME-8GD - NVIDIA GeForce® GTX 1080 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5X 256 bit * Dual-link DVI-D * 3X Display Port 1.4 * HDMI 2.0b ***VR mode (Dual-link DVI-D*1, DP*1, HDMI*3) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE Stack 3x 100mm fan cooling system * Xtreme VR Link provides the best VR experience * 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Titan X-grade Chokes and Capacitors for Extreme Durability * Intuitive Xtreme Engine * Xtreme Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1080G1 GAMING-8GD - 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 16.100.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1080G1 GAMING-8GD - NVIDIA GeForce® GTX 1080 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5X 256 bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * 3 x Display Port-1.4 * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 3X with Blade Fan Design *3D Active Fan with LED Indicators * Composite heat-pipes * Max Resolution: 7680x4320 (requires 2*DP1.3 connectors) * Heat Pipe Direct Touch * Triangle Cool Technology * 16.8M Customizable Color RGB Lighting * Stylish Metal Back Plate * One-click Super overclocking * GPU Gauntlet™ Sorting * Smart Power LED indicators * Ultra Durable Materials * Xtreme Engine * Support up to 8K display @60Hz (requires 2*DP1.3 connectors) Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1070IXEB-8GD - 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 15.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1070IXEB-8GD ( AORUS GTX 1070 Gaming Box ) - NVIDIA GeForce® GTX 1070 - Memory 8GB GDDR5 256 bit * 2x DVI-D * 1x Display Port * 1x HDMI * 1x Thunderbolt 3 Include : Thunderbolt™ 3 Cable 500mm (USB Type-C) * 4x USB 3.0 (1x Quick charge) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Embedded Geforce GTX 1070 enables graphics-intensive game and VR experience * Thunderbolt™3 plug and play * Easy to carry with portable size * Supports Quick Charge (QC 3.0) and Power Delivery (PD 3.0) * Supports 3x USB 3.0 for peripheral devices * RGB fusion - 16.8M Customizable Color Lighting Yêu cầu nguồn 450w công suất thật, >90% efficiency (equal to 80 plus Gold ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1070AORUS-8GD 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 13.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1070AORUS-8GD - NVIDIA GeForce® GTX 1070 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5 256 bit * Dual-link DVI-D * 3x Display Port 1.4 * HDMI 2.0b ***VR mode (DVI-D*1, DP*1, HDMI*3) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE Stack 3x 100mm fan cooling system * AORUS VR Link provides the best VR experience * Advanced Copper Back Plate Cooling * RGB fusion – 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Titan X-grade Chokes and Capacitors for Extreme Durability * Intuitive AORUS Graphics Engine Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN và một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1070XTREME-8GD - 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 13.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1070XTREME-8GD - NVIDIA GeForce® GTX 1070 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5 256 bit * Dual-link DVI-D * 3x Display Port 1.4 * HDMI 2.0b ***VR mode (Dual-link DVI-D*1, DP*1, HDMI*3) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE Stack 3x 100mm fan cooling system * Xtreme VR Link provides the best VR experience * 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Titan X-grade Chokes and Capacitors for Extreme Durability * Intuitive Xtreme Engine * Xtreme Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN và một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1070G1 GAMING-8GD 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 12.950.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1070G1 GAMING-8GD - NVIDIA GeForce® GTX 1070 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5 256 bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) * 3 x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 3X with Blade Fan Design * Support up to 8K display @60Hz (requires 2*DP1.3 connectors) * 16.8M Customizable Color RGB Lighting * 3D Active Fan with LED Indicators * Composite heat-pipes * Stylish Metal Back Plate * One-click Super overclocking * Smart Power LED indicators * Ultra Durable Materials * Built for OverClocking with 6+2 power phases Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1070WF2OC-8GD - 8GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 12.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1070WF2OC-8GD - NVIDIA GeForce® GTX 1070 - Kiến trúc Pascal - Memory 8GB GDDR5 256 bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) * 3 x Display Port-1.4(Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design 90mm * Support up to 8K display @60Hz * Unique Blade Fan Design * 3D Active Fan * One-click Super overclocking * Ultra Durable Materials * Built for OverClocking with 6+2 power phases Yêu cầu nguồn 500w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060AORUSX-6GD - 6GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 10.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060AORUSX-6GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 6GB GDDR5 192bit * Dual-link DVI-D * 3x HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc (* Standard mode: Dual-link DVI-D x1, DP1.4 x3, HDMI 2.0b x1) (* VR mode: DP x3, HDMI x3) * WINDFORCE 2X 100mm Fan Cooling System * AORUS VR Link provides the best VR experience * RGB fusion – 16.8M customizable color lighting * Built for Extreme Overclocking 6+1 Power Phases * Protection Metal Back Plate * AORUS Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060AORUS-6GD - 6GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 9.090.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060AORUS-6GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 6GB GDDR5 192bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 3X with Blade Fan Design * Advanced Copper Back Plate Cooling * RGB Fusion-16.8M customizable color lighting * Extreme overclocking with 6+1 power phases * Intuitive AORUS Graphics Engine Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060XTREME-6GD - 6GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 8.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060XTREME-6GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 6GB GDDR5 192bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 *** VR mode (DP*3, HDMI*3) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Xtreme VR Link provides the best VR experience * 2x 100mm UNIQUE BLADE FAN DESIGN * 16.8M customizable color lighting * Stylish Metal Back Plate * Titan X-grade Chokes and Capacitors for Extreme Durability * Intuitive Xtreme Engine * COMPOSITE HEAT-PIPES * AEROSPACE-GRADE PCB COATING FOR BEST PROTECTION * FRIENDLY PCB DESIGN THANKS TO FULLY AUTOMATED PRODUCTION PROCESS * Xtreme Care provides 4 years warranty (Online registration required) Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060WF2OC-6GD - 6GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 7.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060WF2OC-6GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 6GB GDDR5 192bit *2 x Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * Display Port-1.4 * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * 90mm Unique Blade Fan Design * Composite heat-pipe * Protection back plate * Support up to 8K display @60Hz (7680x4320) * Built for OverClocking with 4+1 power phases * Intuitive XTREME Engine Utility Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060G1 GAMING-6GD - 6GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 8.850.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060G1 GAMING-6GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 6GB GDDR5 192bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Next-Gen Gaming Technologies - NVIDIA Pascal * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Stylish Metal Back Plate * Hỗ trợ màn hình 8K @60Hz * 16.8M Customizable Color RGB Lightin * Độ phân giải tối đa: 7680x4320 @60 Hz Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060G1 GAMING-3GD - 3GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 7.250.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060G1 GAMING-3GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 3GB GDDR5 192bit * Dual-link DVI-D * HDMI 2.0 * 3x DisplayPort 1.4 * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Support up to 8K display @60Hz * 16.8M Customizable Color RGB Lighting * Stylish Metal Back Plate * Composite heat-pipe * One-click Super overclocking * Smart Power LED indicators * Ultra Durable Materials * Built for OverClocking with 6+1 power phases Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060WF2OC-3GD - 3GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 6.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060WF2OC-3GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 3GB GDDR5 192bit * 2x Dual-link DVI-D * HDMI 2.0 * DisplayPort 1.4 * Xuất 4 màn hình cùng lúc * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design *Alternate Spinning Fan Design *90mm Unique Blade Fan Design * Composite heat-pipe * Protection back plate * Support up to 8K display @60Hz * Built with 4+1 power phases * One-click Super overclocking Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060D5-6GD - 6GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 8.150.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060D5-6GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 6GB GDDR5 192bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * 3x Display Port-1.4 * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Integrated with 6GB GDDR5 192bit memory * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Support up to 8K display @60Hz * 16.8M Customizable Color RGB Lighting Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1060IXOC-3GD - 3GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 5.990.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1060IXOC-3GD - NVIDIA GeForce® GTX 1060 - Kiến trúc Pascal - Memory 3GB GDDR5 192bit * 2x Dual-link DVI-D * HDMI 2.0 * DisplayPort 1.4 * Xuất 4 màn hình cùng lúc * 90mm cooler with 3D active fan * Unique Blade Fan Design * Composite heat-pipes * One-click Super Overclocking * 17cm Compact Card Size * Ultra Durable Graphic Components * Intuitive XTREME Engine Utility Yêu cầu nguồn 400w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N105TG1 GAMING-4GD - 4GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 4.880.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N105TG1 GAMING-4GD - NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 4GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D *1 * 3x HDMI-2.0b * Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Powered by GeForce® GTX 1050 * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Protection Back Plate * 3D Active Fan with LED Indicators * 16.8M Customizable Color RGB Lighting * GPU Gauntlet™ Sorting * 90mm Fan Design * 3D Active Fan * Support up to 8K display @60Hz * One-click Super overclocking * Intuitive XTREME Engine Utility * Composite heat-pipes * Heat Pipe Direct Touch Yêu cầu nguồn 300w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N105TWF2OC-4GD - 4GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 5.725.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N105TWF2OC-4GD - NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 4GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D * 3x HDMI-2.0b * Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Powered by GeForce® GTX 1050 Ti * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Protection Back Plate * 90mm Fan Design * 3D Active Fan * Support up to 8K display @60Hz * One-click Super overclocking * Intuitive XTREME Engine Utility * Composite heat-pipes * Heat Pipe Direct Touch Yêu cầu nguồn 300w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N105TOC-4GD - 4GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 5.450.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N105TOC-4GD - NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 4GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 3 màn hình cùng lúc * Powered by GeForce® GTX 1050 Ti * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * 80mm Fan Design * 3D Active Fan * Support up to 8K display @60Hz * One-click Super overclocking * Intuitive XTREME Engine Utility
 • VGA GIGABYTE GV-N105TD5-4GD - 4GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 4.085.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N105TD5-4GD - NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti - Kiến trúc Pascal - Memory 4GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 3 màn hình cùng lúc * Powered by GeForce® GTX 1050 Ti * 90mm Fan Design * 3D Active Fan * Support up to 8K display @60Hz * One-click Super overclocking * Intuitive XTREME Engine Utility
 • VGA GIGABYTE GV-N1050G1 GAMING-2GD - 2GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 4.070.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1050G1 GAMING-2GD - NVIDIA GeForce® GTX 1050 - Kiến trúc Pascal - Memory 2GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D *1 * 3x HDMI-2.0b * Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Powered by GeForce® GTX 1050 * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Protection Back Plate * 3D Active Fan with LED Indicators * 16.8M Customizable Color RGB Lighting * GPU Gauntlet™ Sorting * 90mm Fan Design * 3D Active Fan * Support up to 8K display @60Hz * One-click Super overclocking * Intuitive XTREME Engine Utility * Composite heat-pipes * Heat Pipe Direct Touch Yêu cầu nguồn 300w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1050WF2OC-2GD 2GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 3.750.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1050WF2OC-2GD - NVIDIA GeForce® GTX 1050 - Kiến trúc Pascal - Memory 2GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D * 3x HDMI-2.0b * Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Powered by GeForce® GTX 1050 * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * Protection Back Plate * 90mm Fan Design * 3D Active Fan * Support up to 8K display @60Hz * One-click Super overclocking * Intuitive XTREME Engine Utility * Composite heat-pipes * Heat Pipe Direct Touch Yêu cầu nguồn 300w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 6-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N1050OC-2GD - 2GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 3.570.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1050OC-2GD - NVIDIA GeForce® GTX 1050 - Kiến trúc Pascal - Memory 2GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 3 màn hình cùng lúc * Powered by GeForce® GTX 1050 * WINDFORCE 2X with Blade Fan Design * 80mm Fan Design * 3D Active Fan * Support up to 8K display @60Hz * One-click Super overclocking * Intuitive XTREME Engine Utility
 • VGA GIGABYTE GV-N1050D5-2GD - 2GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 3.350.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1050D5-2GD - NVIDIA GeForce® GTX 1050 - Kiến trúc Pascal - Memory 2GB GDDR5 128bit * Dual-link DVI-D * HDMI-2.0b * Display Port-1.4 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) * Xuất 3 màn hình cùng lúc * Powered by GeForce® GTX 1050 * 90mm Fan Design * 3D Active Fan * Support up to 8K display @60Hz * One-click Super overclocking * Intuitive XTREME Engine Utility
 • VGA GIGABYTE GV-N1030OC-2GI - 2GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 2.145.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N1030OC-2GI - NVIDIA GeForce® GT 1030 - Kiến trúc Pascal - Memory 2GB GDDR5 64bit * DVI-D * HDMI-2.0b (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) * Xuất 2 màn hình cùng lúc * Supports HDMI 4K@60Hz * Smooth 4K video playback and HTML5 web browsing * One-click overclocking via AORUS Graphics Engine ( Yêu cầu nguồn 300w công suất thật )
 • VGA GIGABYTE GV-N98TXTREME W-6GD - 6GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 12.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N98TXTREME W-6GD - Dual NVIDIA GeForce GTX 980 Ti Graphics Processing Unit - Kiến trúc Maxwell - Memory 6GB GDDR5 384 bit * DVI-I * HDMI * 3 x DisplayPort * Xuất 4 màn hình cùng lúc * XTREME Gaming Series * GPU Super OverClock * BIOS dành cho OC bằng LN2 * Flex Display hỗ trợ 4 màn hình 4k * Tản nhiệt WATERFORCE chất lỏng dành cho dân chơi sành điệu * Tiêu chuẩn Siêu Bền Gigabyte * Microsoft DirectX 12 with OpenGL 4.5, SLI, PhysX and CUDA Technology Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N98TXTREME-6GD - 6GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 11.200.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N98TXTREME-6GD - Dual NVIDIA GeForce GTX 980 Ti Graphics Processing Unit - Kiến trúc Maxwell - Memory 6GB GDDR5 384bit * DVI-I * HDMI * 3 x DisplayPort * Xuất 4 màn hình cùng lúc * XTREME Gaming Series * GPU Super OverClock * Flex Display hỗ trợ 4 màn hình 4k * Tản nhiệt WindForce 3X với thiết kế đặc biệt giúp VGA luôn mát mẻ * 3D Active Fan with LED nhiều màu * Tiêu chuẩn Siêu Bền Gigabyte * Microsoft DirectX 12 with OpenGL 4.4, SLI, PhysX and CUDA Technology Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N970XTREME-4GD (Rev 1.0) - 4GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 6.900.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N970XTREME-4GD (Rev 1.0) - Dual NVIDIA GeForce GTX 970 Graphics Processing Unit - Kiến trúc Maxwell - Memory 4GB GDDR5 256bit * DVI-I * HDMI * 3 x DisplayPort * Xuất 4 màn hình cùng lúc * XTREME Gaming Series * GPU Super OverClock * Flex Display hỗ trợ 4 màn hình 4k * Tản nhiệt WindForce 3X với thiết kế đặc biệt giúp VGA luôn mát mẻ * 3D Active Fan with LED nhiều màu * Tiêu chuẩn Siêu Bền Gigabyte * Microsoft DirectX 12 with OpenGL 4.4, SLI, PhysX and CUDA Technology Yêu cầu nguồn 600w công suất thật ( với hai đầu nguồn phụ 8-PIN )
 • VGA GIGABYTE GV-N970WF3OC-4GD (Rev 1.1) - 4GB CHIPSET NVIDIA
  Giá bán: 6.100.000 [Giá đã bao gồm VAT]
  Mô tả tóm tắt:
  GV-N970WF3OC-4GD (Rev 1.1) - Dual NVIDIA GeForce GTX 970 Graphics Processing Unit - Kiến trúc Maxwell - Memory 4GB GDDR5 256bit * DVI-I * DVI-D * HDMI * 3 x DisplayPort * Xuất 4 màn hình cùng lúc * Flex Display hỗ trợ 4 màn hình 4k * Tản nhiệt WindForce 3X với thiết kế đặc biệt giúp VGA luôn mát mẻ * Tiêu chuẩn Siêu Bền Gigabyte * Microsoft DirectX 12 with OpenGL 4.4, SLI, PhysX and CUDA Technology Yêu cầu nguồn 550w công suất thật ( với một đầu nguồn phụ 6-PIN và một đầu 8-PIN )
12

VGA Gigabyte

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Sản phẩm đã xem

Hỗ trợ trực tuyến - Chat ngay